Како да започнете да учите англиски јазик со English-Online?

English-Online се содржи од 5 главни делови:
  1. Материјали за учење
  2. Личен речник
  3. Вежби
  4. Тестови
  5. Напредок

Материјали за учење

Изберете материјали за учење соодветни на вашите вештини и потреби.

Кликнете на сите непознати зборови за да го дознаете нивниот превод и разберете нивното значење во сегашниот контекст.


Личен речник

Ова е вашиот личен речник. Сите нови зборови и фрази се додаваат во вашиот личен речник.


Вежби

Сите зборови од вашиот речник се достапни за вежбање:


Тестови

Земете бесплатни тестови на англиски јазик:


Напредок

Следете го вашиот секојдневен напредок и обидете се да бидете доследни во изучувањето на англискиот јазик.