Збор-превод

75 зборови
Превод на англиски зборови

Превод-збор

75 зборови
Препознавање на англиски зборови од нивните преводи

Пишување на зборови

75 зборови
Вежбајте правопис на англиски зборови

Составување на реченици

 

Спојување на зборови во реченици