Сите зборови од вашиот речник се достапни за вежбање

Збор-превод

Превод на англиски зборови
Завршено: 0 од 75

Превод-збор

Препознавање на англиски зборови од нивните преводи
Завршено: 0 од 75

Пишување на зборови

Вежбајте правопис на англиски зборови
Завршено: 0 од 75

Составување на реченици

Спојување на зборови во реченици
Завршено: 0 од 75