Muffin Songs: Twinkle Twinkle Little Star

30

Twinkle, twinkle, little star,

How I wonder what you are.

Up above the world so high,

Like a diamond in the sky.

Кликнете на сите непознати зборови за да го дознаете нивниот превод и разберете нивното значење во сегашниот контекст.
За превод на фрази, притиснете Ctrl и кликнете на повеќе зборови.