Muffin Songs: Twinkle Twinkle Little Star

28
Кликнете на сите непознати зборови за да го дознаете нивниот превод и така да го разберете нивното значење во тековниот контекст.