Justice League Official Comic-Con Trailer (2017)

115
Кликнете на сите непознати зборови за да го дознаете нивниот превод, и така да го разберете нивното значење во тековниот контекст