Justice League Official Comic-Con Trailer (2017)

114
Кликнете на сите непознати зборови за да го дознаете нивниот превод и така да го разберете нивното значење во тековниот контекст.