Speak English Clearly! The Imitation Technique

5298
Кликнете на сите непознати зборови за да го дознаете нивниот превод и така да го разберете нивното значење во тековниот контекст.