Fever Ray - If I Had a Heart (Vikings Soundtrack)

100
Кликнете на сите непознати зборови за да го дознаете нивниот превод и така да го разберете нивното значење во тековниот контекст.