Muffin Songs: ABC Song

29

A, B, C, D, E, F, G,

H, I, J, K, L, M, N, O, P,

Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, & Z.

Now I know my ABC's.

Next time won't you sing with me?

A, B, C, D, E, F, G,

H, I, J, K, L, M, N, O, P,

Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, & Z.

Now I know my ABC's.

Next time won't you sing with me?

Closed captions provided by TheNewColton Inc.

For more family sing along's, subscribe to Muffin Songs!

Кликнете на сите непознати зборови за да го дознаете нивниот превод и разберете нивното значење во сегашниот контекст.
За превод на фрази, притиснете Ctrl и кликнете на повеќе зборови.