Paul Newman, 1925-2008: Actor, Activist and Racecar Driver

10
Кликнете на сите непознати зборови за да го дознаете нивниот превод и така да го разберете нивното значење во тековниот контекст.