Learning a Language? Speak It Like You’re Playing a Video Game

329
Кликнете на сите непознати зборови за да го дознаете нивниот превод и така да го разберете нивното значење во тековниот контекст.