15 MINIMAL PAIRS. Do you know the right pronunciation?

13
Кликнете на сите непознати зборови за да го дознаете нивниот превод и така да го разберете нивното значење во тековниот контекст.