What makes a good life? Lessons from the longest study on happiness

TED
216
Кликнете на сите непознати зборови за да го дознаете нивниот превод, и така да го разберете нивното значење во тековниот контекст