How to Ask Questions: HOW LONG, HOW MUCH...

1325
Кликнете на сите непознати зборови за да го дознаете нивниот превод и така да го разберете нивното значење во тековниот контекст.