Phrasal Verbs for TRAVEL: "drop off", "get in", "check out"...

929
Кликнете на сите непознати зборови за да го дознаете нивниот превод и така да го разберете нивното значење во тековниот контекст.