Chris Lonsdale: How to learn any language in six months

905
Кликнете на сите непознати зборови за да го дознаете нивниот превод и така да го разберете нивното значење во тековниот контекст.