Gever Tulley: 5 Dangerous Things You Should Let Your Children Do

87
Кликнете на сите непознати зборови за да го дознаете нивниот превод, и така да го разберете нивното значење во тековниот контекст.