F.R.I.E.N.D.S - I Like Big Butts by Ross and Rachel

207
Кликнете на сите непознати зборови за да го дознаете нивниот превод, и така да го разберете нивното значење во тековниот контекст.