Erlend Loe - Naive. Super - The Wall

Кликнете на сите непознати зборови за да го дознаете нивниот превод и така да го разберете нивното значење во тековниот контекст.