American vs. British English - Vowel Sounds - Pronunciation differences

1781
Кликнете на сите непознати зборови за да го дознаете нивниот превод и така да го разберете нивното значење во тековниот контекст.