Four. (Clothing, colors and size) In a department store

563
Кликнете на сите непознати зборови за да го дознаете нивниот превод и така да го разберете нивното значење во тековниот контекст.