Four. (Clothing, colors and size) In a department store

560
Кликнете на сите непознати зборови за да го дознаете нивниот превод, и така да го разберете нивното значење во тековниот контекст