How to Say Numbers 100-1 trillion

4315

100 one hundred

1,000 one thousand

10,000 ten thousand

100,000 one hundred thousand

1,000,000 one million

10,000,000 ten milion

100,000,000 one hundred million

1,000,000,000 one billion

10.000.000.000 ten billion

100.000.000.000 one hundred billion

1.00.000.000.000 one trillion

Кликнете на сите непознати зборови за да го дознаете нивниот превод и разберете нивното значење во сегашниот контекст.
За превод на фрази, притиснете Ctrl и кликнете на повеќе зборови.