Ray Charles, 1930-2004: part 1 - Singer, Songwriter and Musician Extraordinaire

Кликнете на сите непознати зборови за да го дознаете нивниот превод, и така да го разберете нивното значење во тековниот контекст.