Muffin Songs: Mary Had A Little Lamb

32
Кликнете на сите непознати зборови за да го дознаете нивниот превод, и така да го разберете нивното значење во тековниот контекст