Marilyn Monroe, 1926-1962: America's Most Famous Sex Symbol

66
Кликнете на сите непознати зборови за да го дознаете нивниот превод и така да го разберете нивното значење во тековниот контекст.