Words and Their Stories: Food Expressions, Part Two

160
Кликнете на сите непознати зборови за да го дознаете нивниот превод и така да го разберете нивното значење во тековниот контекст.