Talking on the phone – 15 – English at Work has the top tips for you

Кликнете на сите непознати зборови за да го дознаете нивниот превод, и така да го разберете нивното значење во тековниот контекст.