Talking on the phone - 15 - English at Work has the top tips for you

Кликнете на сите непознати зборови за да го дознаете нивниот превод и така да го разберете нивното значење во тековниот контекст.