Making a pitch - 13 - English at Work gets your pitch perfect

Кликнете на сите непознати зборови за да го дознаете нивниот превод, и така да го разберете нивното значење во тековниот контекст.