Words and Their Stories: Proverbs About How to Live

41
Кликнете на сите непознати зборови за да го дознаете нивниот превод и така да го разберете нивното значење во тековниот контекст.