Rule 6 For Excellent English: Use Real English Materials

Кликнете на сите непознати зборови за да го дознаете нивниот превод, и така да го разберете нивното значење во тековниот контекст.