Pravilo br. 6 za odličan engleski jezik: koristite ispravne i korisne engleske materijale

Кликнете на сите непознати зборови за да го дознаете нивниот превод и така да го разберете нивното значење во тековниот контекст.