Rule 4 For Excellent English: Learn Deeply

Кликнете на сите непознати зборови за да го дознаете нивниот превод, и така да го разберете нивното значење во тековниот контекст