Rule 1 For Excellent English: Always Study and Review Phrases

Кликнете на сите непознати зборови за да го дознаете нивниот превод и така да го разберете нивното значење во тековниот контекст.