Pat Garrett & Billy the Kid - Knockin' On Heavens Door (from 1973)

106
Кликнете на сите непознати зборови за да го дознаете нивниот превод и така да го разберете нивното значење во тековниот контекст.