Tim Minchin's Storm the Animated Movie

39
Кликнете на сите непознати зборови за да го дознаете нивниот превод и така да го разберете нивното значење во тековниот контекст.