Poetry of Miroslav Mika Antic - The Cut

12
Кликнете на сите непознати зборови за да го дознаете нивниот превод и така да го разберете нивното значење во тековниот контекст.