Berlin - Take my breath away (Top Gun soundtrack)

429
Кликнете на сите непознати зборови за да го дознаете нивниот превод и така да го разберете нивното значење во тековниот контекст.