Local and Global Pressures Threaten Coral Reefs

40
Кликнете на сите непознати зборови за да го дознаете нивниот превод и така да го разберете нивното значење во тековниот контекст.