DO NOT say "you're welcome"! Respond to "thank you" PROPERLY!

8769
Кликнете на сите непознати зборови за да го дознаете нивниот превод и така да го разберете нивното значење во тековниот контекст.