Vowel Pronunciation - u (uh/oo)

574
Кликнете на сите непознати зборови за да го дознаете нивниот превод и така да го разберете нивното значење во тековниот контекст.