Jodi Benson - Part of Your World (Official Video From "The Little Mermaid")

127
Кликнете на сите непознати зборови за да го дознаете нивниот превод, и така да го разберете нивното значење во тековниот контекст.