Stop Saying "I'm Fine" - Speak English Like a Native!

3830
Кликнете на сите непознати зборови за да го дознаете нивниот превод и така да го разберете нивното значење во тековниот контекст.