Warren Buffet's Life Advice Will Change Your Future (MUST WATCH)

TEDx
107
Кликнете на сите непознати зборови за да го дознаете нивниот превод, и така да го разберете нивното значење во тековниот контекст.