Learn English With Lady Gaga | "Shallow"

2797
Кликнете на сите непознати зборови за да го дознаете нивниот превод и така да го разберете нивното значење во тековниот контекст.