Talking About Hobbies - Role-Play Conversation for Kids

27
Кликнете на сите непознати зборови за да го дознаете нивниот превод и така да го разберете нивното значење во тековниот контекст.