Improve your Vocabulary: Stop saying VERY!

8223
Кликнете на сите непознати зборови за да го дознаете нивниот превод и така да го разберете нивното значење во тековниот контекст.