Improve your Vocabulary: Stop saying VERY!

7601
Кликнете на сите непознати зборови за да го дознаете нивниот превод и така да го разберете нивното значење во тековниот контекст.