Learn to Tell Time | What's the Time?

40

Are you ready to learn to tell time?

Okay...let's go!

What time is it?

It's one o'clock.

What time is it?

It's two o'clock.

What time is it?

It's three o'clock.

What time is it?

It's four o'clock.

What time is it?

It's five o'clock.

What time is it?

It's six o'clock.

What time is it?

It's seven o'clock.

What time is it?

It's eight o'clock.

What time is it?

It's nine o'clock.

What time is it?

It's ten o'clock.

What time is it?

It's eleven o'clock.

What time is it?

It's twelve o'clock.

Good job guys!

Let's do it one more time.

Ready?

Here we go!

What time is it?

It's one o'clock.

What time is it?

It's two o'clock.

What time is it?

It's three o'clock.

What time is it?

It's four o'clock.

What time is it?

It's five o'clock.

What time is it?

It's six o'clock.

What time is it?

It's seven o'clock.

What time is it?

It's eight o'clock.

What time is it?

It's nine o'clock.

What time is it?

It's ten o'clock.

What time is it?

It's eleven o'clock.

What time is it?

It's twelve o'clock.

Another great job guys!

One more time.

This time, it's your turn!

What time is it?

What time is it?

What time is it?

What time is it?

What time is it?

What time is it?

What time is it?

What time is it?

What time is it?

What time is it?

What time is it?

What time is it?

What time is it?

What time is it?

What time is it?

What time is it?

What time is it?

What time is it?

What time is it?

What time is it?

What time is it?

What time is it?

What time is it?

What time is it?

Well done!

Good job everybody!

See you next time and don't forget to subscribe.

Кликнете на сите непознати зборови за да го дознаете нивниот превод и разберете нивното значење во сегашниот контекст.
За превод на фрази, притиснете Ctrl и кликнете на повеќе зборови.