Learn the Cockney accent with Jason Statham

4219
Кликнете на сите непознати зборови за да го дознаете нивниот превод и така да го разберете нивното значење во тековниот контекст.