Learn the Cockney accent with Jason Statham

4123
Кликнете на сите непознати зборови за да го дознаете нивниот превод и така да го разберете нивното значење во тековниот контекст.