Nikola Tesla vs Thomas Edison. Epic Rap Battles of History Season 2.

160
Кликнете на сите непознати зборови за да го дознаете нивниот превод, и така да го разберете нивното значење во тековниот контекст.