How to Say Fashion Brands in English ESL American Pronunciation

945
Кликнете на сите непознати зборови за да го дознаете нивниот превод и така да го разберете нивното значење во тековниот контекст.
За превод на фрази, притиснете Ctrl и кликнете на повеќе зборови.