How to Say Fashion Brands in English ESL American Pronunciation

908
Кликнете на сите непознати зборови за да го дознаете нивниот превод и така да го разберете нивното значење во тековниот контекст.