Pronounce the 100 Most Common English Words PERFECTLY

4789
Кликнете на сите непознати зборови за да го дознаете нивниот превод и така да го разберете нивното значење во тековниот контекст.