1 Simple Trick to Become Fluent in English - the JAM Technique

5210
Кликнете на сите непознати зборови за да го дознаете нивниот превод и така да го разберете нивното значење во тековниот контекст.