1 Simple Trick to Become Fluent in English - the JAM Technique - How to Be a Confident Speaker

4981
Кликнете на сите непознати зборови за да го дознаете нивниот превод, и така да го разберете нивното значење во тековниот контекст.