1 Simple Trick to Become Fluent in English - the JAM Technique

5043
Кликнете на сите непознати зборови за да го дознаете нивниот превод, и така да го разберете нивното значење во тековниот контекст.