How to write a good essay: Paraphrasing the question

2061
Кликнете на сите непознати зборови за да го дознаете нивниот превод и така да го разберете нивното значење во тековниот контекст.